Blog

Newyddion, Syniadau, ac Ysbrydoliaeth Bestar
 • Garage Door Spring Manufacturer

  Gwneuthurwr Gwanwyn Drws Garej

  Mae Garage Door Springs, a elwir hefyd yn Garage Door Torsion Springs a Garage Door Spring Replacement, yn un o gydrannau pwysicaf drws eich garej.Os bydd gwanwyn yn torri, mae angen i chi ailosod y Drws Garej sydd wedi torri i gadw'ch Drws Garej yn gweithredu'n iawn.Torsion Gwanwyn gwneud ...
  2022-03-13 30
 • Top Reasons Why Garage Door Springs Break

  Prif Resymau Pam Egwyl Drws Garej Springs

  Mae ffynhonnau drws eich garej yn gwneud yr holl waith caled pan fydd yn agor ac yn cau.Mae torri ffynhonnau drws garej yn broblem fawr i lawer o berchnogion tai nad ydyn nhw'n gwybod sut mae ffynhonnau drws garej yn gweithio, beth sy'n achosi iddyn nhw dorri, na sut i'w trwsio - sydd i gyd yn wybodaeth werthfawr i'w chael.1. Gwisgwch...
  2022-03-12 30
 • How Much Does It Cost to Build A Self-Storage Facility?

  Faint Mae'n ei Gostio i Adeiladu Cyfleuster Hunan-Storio?

  Yn ystod cyfnod economaidd da a drwg, mae'r sector hunan-storio wedi bod yn berfformiwr cyson.Dyna pam mae cymaint o fuddsoddwyr eisiau cael darn o'r weithred.I wneud hynny, gallwch naill ai brynu cyfleuster hunan-storio presennol neu ddatblygu un newydd.Os ewch chi i lawr y llwybr datblygu, un allwedd ...
  2022-01-18 30
 • A Self Storage Lock Buying Guide

  Canllaw Prynu Clo Hunan Storio

  Y peth pwysicaf y gallwch chi ei wneud i amddiffyn eich eiddo mewn uned storio yw dewis cyfleuster diogel, wedi'i gynnal a'i gadw'n dda.Yr ail beth?Dewis y clo cywir.Dylai buddsoddi mewn clo da fod yn flaenoriaeth i unrhyw rentwr cyfleuster storio, yn enwedig os ydynt yn storio eitem werthfawr...
  2021-11-22 30
 • What to Know About Bestar Commercial Sheet Door

  Beth i'w Wybod Am Drws Llen Masnachol Bestar

  1. Cyflwyniad Cyffredinol 1.1 Disgrifiad 1.1.1 Math: Drysau Dalen Masnachol i'w cynhyrchu gan Bestar Door Corporation.1.1,2 Gweithrediad: i fod yn dynfa rhaff neu gadwyn llaw yn cael ei gweithredu yn dibynnu ar faint.1.1.3 Mowntio: i fod yn wyneb mewnol wedi'i osod ar agoriad parod.1.2 Gwaith Cysylltiedig O...
  2021-11-18 30
 • What to Know About Model 650 Mini Storage Door

  Beth i'w Wybod Am Drws Storio Bach Model 650

  Wedi'i adeiladu i fod yn hawdd i'w osod, yn wydn ac yn syml i'w gynnal, mae Bestar Model 650 Roll Up Door yn dod yn boblogaidd mewn diwydiant hunan-storio.Gall y dyluniad Drws Storio Mini hwn ddileu'r angen am uwchraddio neu daliadau ychwanegol.Gyda'n Drws Rholio i Fyny, rydych chi'n bachu'r cromfachau i'r canllawiau a'r ...
  2021-09-22 30
 • Storage Door Maker Janus Completes Merger to Become Public Company

  Gwneuthurwr Drws Storio Janus yn Cwblhau Uno i Ddod yn Gwmni Cyhoeddus

  Mae Janus International Group, gwneuthurwr drysau a chynhyrchion eraill ar gyfer hunan-storio a chyfleusterau diwydiannol, wedi ymuno â'r cnewyllyn bach o gwmnïau masnachu cyhoeddus yn y diwydiant hunan-storio.Dechreuodd stoc Janus fasnachu Mehefin 8 ar Gyfnewidfa Stoc Efrog Newydd.Agorodd y stoc y diwrnod am $...
  2021-08-24 30
 • U.S. Self-Storage Industry Statistics

  Ystadegau Diwydiant Hunan-Storio yr Unol Daleithiau

  Diweddarwyd 1/27/2021 Mae'r dudalen hon yn cynnwys ystadegau am y diwydiant hunan-storio yn yr Unol Daleithiau a luniwyd gan The SpareFoot Storage Beat.Bydd ystadegau ar y dudalen hon yn cael eu diweddaru wrth i ni dderbyn data newydd.Os oes gennych chi ddata yr hoffech ei rannu neu os oes gennych gwestiwn am ddata ar y dudalen hon, anfonwch e-bost at editor@sp...
  2021-02-21 30
 • How Much Does It Cost to Rent A Self Storage Unit

  Faint Mae'n ei Gostio i Rentu Uned Hunan Storio

  Felly faint mae'n ei gostio i rentu uned storio?Yn ôl y farchnad storio ar-lein SpareFoot, y “pris misol cyfartalog cenedlaethol ar gyfer pob maint uned yw $87.15 y mis, a’r pris cyfartalog fesul troedfedd sgwâr yw $0.97 y droedfedd sgwâr.”Fodd bynnag, bydd tag pris eich uned storio yn dibynnu'n fawr ar ...
  2021-01-16 30
 • Frequently Asked Questions About Self Storage Roll Up Doors

  Cwestiynau a Ofynnir yn Aml Am Hunan Storio Rholio i Fyny Drysau

  Mae ansawdd a gwydnwch eich drysau hunan-storio yn bendant yn allweddol ar gyfer cyfleuster llwyddiannus.P'un a ydych yn berchen ar gyfleuster hunan storio neu'n bwriadu adeiladu un, rydym wedi llunio'r blog hwn i helpu i ateb rhai o'r cwestiynau mwyaf cyffredin, sut mae drysau storio eraill yn cymharu â th...
  2020-07-30 30
 • What to Know About Self Storage Roll Up Doors

  Beth i'w Wybod Am Rolio Drysau Hunan Storio

  Yn aml, drysau rholio dur yw'r prif ddulliau mynediad i fannau storio a warysau - gan eu gwneud yn rhan hanfodol o lawer o brosiectau adeiladu.Wrth ddewis drws rholio i fyny, mae yna lawer o bethau i'w hystyried gan gynnwys ansawdd, rhwyddineb gosod a gwasanaethau a ddarperir...
  2020-06-28 30
 • Why You Need An Insulated Garage Door

  Pam Mae Angen Drws Garej Wedi'i Inswleiddio Chi

  Drysau Garej Panel Uwch Model 5000 Bestar - yr amddiffyniad eithaf.Gydag adeiladu haen driphlyg a gwerth R insiwleiddio uwch o 17.10, mae'r drysau gwydn hyn â chynnal a chadw isel yn rhoi'r gorau i chi o ran gweithrediad tawel ac effeithlonrwydd ynni.Oherwydd bod drws garej yn gorchuddio'r agoriad mwyaf yn yo...
  2019-08-21 30
 • Choose Impact-Resistant Polycarbonate Glazing for Your Garage Door Windows

  Dewiswch Gwydrwch Polycarbonad Gwrthiannol ar gyfer Ffenestri Drws Eich Garej

  Gellir gosod Windows Thermal Bestar, a elwir hefyd yn ffenestri cwarel dwbl, ar bron unrhyw ddrysau garej.Mae'r dechnoleg gwydr dwbl hon yn gwella effeithlonrwydd ynni'r ffenestri trwy inswleiddio tra'n atal ymdreiddiad aer a lleithder rhwng y cwareli.Effaith Bestar gl...
  2019-08-18 30
 • How Does Your Garage Door Work

  Sut Mae Eich Drws Garej yn Gweithio

  Mae'r rhan fwyaf o bobl yn defnyddio drysau eu garej bob dydd i adael a mynd i mewn i'w cartrefi.Gyda gweithrediad mor aml, mae hynny'n golygu eich bod yn debygol o agor a chau drws eich garej o leiaf 1,500 gwaith y flwyddyn.Gyda chymaint o ddefnydd a dibyniaeth ar ddrws eich garej, a ydych chi hyd yn oed yn gwybod sut mae'n gweithio?Mae'r rhan fwyaf o berchnogion tai yn hoffi ...
  2018-10-19 30
 • How to Choose A Garage Door

  Sut i Ddewis Drws Garej

  Mae arddull a lliw drws y garej yn cael effaith fawr ar apêl cyrb eich cartref.Dyma rai awgrymiadau i'ch helpu i ddewis y drws garej gorau ar gyfer eich cartref.Arddulliau Drws Garej Dewiswch Arddull Drws Garej sy'n ategu tu allan eich cartref.Mae yna dri phrif ddyluniad panel...
  2018-10-10 30
 • How to Tension A Garage Door Spring

  Sut i Tensiwn Gwanwyn Drws Garej

  Mae ffynhonnau drws garej yn gwrthbwyso pwysau'r drws ac yn caniatáu iddo agor a chau yn rhwydd.Gallai problem gyda thensiwn y gwanwyn achosi i'r drws agor neu gau yn anwastad, yn amhriodol, neu ar y cyflymder anghywir, a bydd addasu'r ffynhonnau yn debygol o ddatrys y broblem.1. Paratoi ar gyfer Eich Hysbyseb...
  2018-01-10 30
 • What Is A Roll-Up Garage Door?

  Beth Yw Drws Garej Rholio?

  Wrth ddewis drws garej ar gyfer eich cartref neu fusnes, mae gennych ddau brif opsiwn.Mae llawer o bobl sy'n chwilio am ddrws garej preswyl yn dewis drws garej adrannol traddodiadol.Mae'r arddull hon yn tynnu'r drws i'r garej ar redwyr llorweddol, gan orffwys y drws agored ger nenfwd y garej.Fodd bynnag, ...
  2017-12-12 30
 • What Is Garage Door R Value

  Beth Yw Gwerth Drws Garej R

  Yn aml, y garej yw'r agoriad mwyaf i dŷ, gan ei wneud yn agored iawn i'r tywydd eithafol.Gall drws garej wedi'i inswleiddio helpu i leihau'r broses o drosglwyddo gwres neu aer oer i'ch garej a rhannau eraill o'ch cartref, a thrwy hynny wella effeithlonrwydd ynni cyffredinol eich cartref.Wrth wneud ymchwil ar...
  2017-05-08 30

Cyflwyno'ch Caisx